Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών στην διαδικασία της επιστημονικής μέτρησης και ανάλυσης των σφαλμάτων, τυχαίων και συστηματικών, τα οποία σχετίζονται με την μέτρηση. Τα πειράματα τα οποία εκτελούνται είναι απλά πειράματα φυσικής των οποίων το αποτέλεσμα ο φοιτητής το γνωρίζει εκ των προτέρων θεωρητικά. Αν και είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να εκτελεστούν τα πειράματα με όσο πιο μεγάλη ακρίβεια και προσοχή γίνεται αυτό δεν αποτελεί τον αυτοσκοπό του μαθήματος. Το κύριο μέλημα πρέπει να είναι α) να ανακαλύψει ο κάθε φοιτητής πώς μπορεί να μετρήσει μια ποσότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και β) να μάθει πώς μπορεί να αναλύσει ένα σύνολο, πιθανώς περιορισμένων, μετρήσεων κάποιας αβεβαιότητας, ώστε να ερμηνεύσει ένα γνωστό φυσικό φαινόμενο.

Μετά το πέρας του κάθε εργαστηρίου ο φοιτητής πρέπει να ετοιµάσει και να παραδώσει την προσωπική τους πειραµατική αναφορά. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι φοιτητές εξετάζονται από τον διδάσκοντα. Το μάθημα έχει ως προαπαιτούμενο την επιτυχή παρακολούθηση στο μάθημα Γενική Φυσική Ι (Φ-101) ή Εννοιοτριβεία Φυσικής (Φ-107).

Το μάθημα προσφέρεται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο και το θεωρητικό μέρος εξετάζεται και το Σεπτέμβριο.

Γενικά

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική
Ώρες: 3
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 2ο

Διδάσκων:
A. Ζέζας, Γραφείο: 211 κτίριο Φυσικής, e-mail: azezas@physics.uoc.gr
Παλαιολόγου Ευθύμιος,Γραφείο: 232β Κτίριο Φυσικής, e-mail:palaiolo@physics.uoc.gr

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
X. Μπαχαρίδης, Γραφείο: 010 κτίριο Φυσικής, e-mail: baharid@physics.uoc.gr

Ώρες Εργαστηρίων:
Τρίτη 13:00-16:00 Τμήμα Α
Τρίτη 16:00-19:00 Τμήμα Β

Παρασκευή 10:00-13:00 Τμήμα Γ