Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική

Ανακοινώσεις

1. Τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης του Σεπτεμβρίου 2015 μπορούν να βρεθούν εδώ.

2. Το εισαγωγικό μάθημα των εργαστηρίων θα γίνει τη

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015
στην Αίθουσα 1 και ώρα 16:00-18:00