Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική

Ανακοινώσεις

1. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018 βρίσκονται εδώ

2. Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα των εργαστηρίων θα γίνει τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου στην Αίθουσα 3 και ώρα 3-6μμ