Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική

Βασικό Σύγγραμμα

To βιβλίο του διδάσκοντα κ. A. Ζέζα με την αναλυτική περιγραφή των πειραμάτων διανέμεται στους φοιτητές στην έναρξη του εξαμήνου.

Επιπλέον Βοηθήματα

Πρότυπες Αναφορές

Οι παρακάτω πρότυπες αναφορές παρουσιάζουν τον γενικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να παρουσιάζονται οι εργασίες σας. Προσοχή μην αντιγράφετε απλά τις αντίστοιχες αναφορές σας από τις παρακάτω, διότι υπάρχουν σε αυτές κάποια λάθη.

Εικονικά Πειράματα

Τα παρακάτω εικονικά πειράματα είναι ως επί το πλείστον τύπου applets που χρειάζονται προεγκαταστημένο λογισμικό (Java, Flash, html, etc.) το οποίο όμως γενικά είναι ελεύθερης χρήσης. Συνήθως τα ίδια τα applets δίνουν πληροφορία από που μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό το οποίο χρειάζεται να εγκατασταθεί μόνον μία φορά.

  1. Χρήση και Λειτουργία του Διαστημόμετρου (Βερνιέρος)
  2. Χρήση και Λειτουργία του Μικρομέτρου
  3. Κίνηση Σε Μία Διάσταση
  4. Ο Νόμος του Hooke
  5. Απλή Αρμονική Κίνηση - Ομαλή Κυκλική Κίνηση
  6. Αερόδρομος - Μελέτη Κρούσης σε μία Διάσταση
  7. Περισσότερα Εικονικά Πειράματα