Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική

Περιγραφή οργάνων

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή σε video βασικών οργάνων τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο, καθώς και το αναλυτικό εγχειρήδιο λειτουργίας τους (manual) όταν είναι διαθέσιμο.

  1. Αμπερόμετρο - Video - Κείμενο
  2. Βολτόμετρο - Video - Κείμενο
  3. Τροφοδοτικό - Video - Κείμενο
  4. Θερμοστοιχείο
  5. Χρονόμετρο πειράματος ελεύθερης πτώσης
  6. Χρονόμετρο πειράματος μέτρησεως συντελεστή ιξώδους
  7. ???