Αερόδρομος - Μελέτη κρούσης σε μία διάσταση

Αυτό το java applet προσομοιώνει το φαινόμενο της κρούσης δύο σωμάτων σε μία διάσταση. Η μελέτη γίνεται με δύο κινητά πάνω σε έναν αερόδρομο.

Στην απλή λείτουργία του applet ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα έτοιμα σενάρια (μενού "Scenarios") τα οποία καθορίζουν τις μάζες των δύο κινητών και το είδος της κρούσης (ελαστική, ανελαστική). Η προσομοίωση ξεκινά πιέζοντας το "Start", σταματά με το "Stop" και συνεχίζει πάλι με το "Start". Παρατηρήστε την τιμή της ταχύτητας του κάθε κινητού (current velocity) η οποία παρουσιάζεται στο πάνω δεξί μέρος του applet. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε κρούση έχουμε διατήρηση της ορμής του συστήματος, ενώ η κινητική ενέργεια διατηρήται μόνο σε ελαστικές κρόυσεις.

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να μεταβάλει την μάζα και αρχική ταχύτητα των δύο κινητών (κόκκινο και μπλέ) είτε βάζοντας τις επιθυμητές τιμές στα αντίστοιχα κελιά, είτε επιλέγοτας το "create your own" από το μενoύ "scenarios". Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να οριστεί το αν οι άκρες του αερόδρομου είναι πλήρως ελαστικές ή όχι και να τροποποιήθεί ο συντελεστής "α" ο οποίος χαρακτηρίζει την ελαστικότητα της κρόυσης μέσω του κουμπιού "Set α". Η τιμή α=1.0 αντιστοιχεί σε ελαστική κρούση, κατα την οποία η κινητική ενέργεια διατηρείται. Η τιμή α=0.0 αντιστοιχεί σε μία τελείως ανελαστική κρούση, κατά την οποία έχουμε συσσωμάτωση οπότε διατηρείται μόνο η ορμή, και ένα ποσοστό της κινητικής ενέργειας των κινητών μετατρέπεται σε θερμότητα.