Διαστημόμετρο (Βερνιέρος)

Αυτό το java applet δείχνει πως γίνεται μία μέτρηση με την χρήση του διαστημόμετρου (βερνιέρος).

Το διαστημόμετρο αποτελείται από μία μικρή κλίμακα που ολισθένει κατά μήκος της κύριας κλίμακας. Το κλάσμα της ελλάχιστης δυνατής μέτρησης της ακίνητης κλίμακας (στο παράδειγμά μας 1mm) δια του αριθμού των χαραγών τις κινούμενης κλίμακας (στο παράδειγμά μας 10) καθορίζει την ακρίβεια ή μέγιστο σφάλμα του οργάνου (0.1mm).

Για να δείτε πως μετράμε, πατήστε με το ποντίκι το κουτάκι αριστερά από την ένδειξη SHOW και μετακινίστε την κάτω κλίμακα αριστερά ή δεξιά. Η απόσταση ανάμεσα στις "σιαγόνες" του διαστημόμετου καθορίζεται ως το άθροισμα τις ένδειξης της ακίνητης (πάνω) κλίμακας που βρίσκεται πριν από το "0" της κινούμενης (κάτω) κλίμακας συν την υποδιαίρεση τις κινούμενης (κάτω) κλίμακα η οποία ευθυγραμμίζεται με μια υποδιαίρεση της ακινητης. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται το κουτάκι.

Για να εξασκηθήτε στο να διαβάζετε μια μέτρηση, αφήστε το SHOW αμαρκάριστο και μετά σύρετε την κάτω κλίμακα αριστερά ή δεξιά.

Το java applet θα περιμένει να εισάγετε μια τιμή (για να δηλώσετε δεκαδικά χρησιμοποιείστε ως σύμβολο την ".") στο κενό κουτί. Πιέζοντας το πλήκτρο "RETURN" θα δείτε αν η απάντησή σας είναι σωστή. Για να ξαναδοκιμάσετε βάλτε ένα άλλο νούμερο ή πιέστε το "RESET" και ξεκινιστε από την αρχή./p>